تبلیغات
sho

مردانه ایستاده ایم - زن و مردها !! خنده دار تصویری

زن و مردها !! خنده دار تصویری

چهارشنبه 2 اسفند 1391 08:19 ق.ظ

نویسنده : مردانه ایستاده ایم

زن و مردها !! خنده دار تصویری

زن و مردها !! خنده دار تصویری

زن‌ها

5761-Flustered-Woman-Jumping-On-A-Laptop-Computer-Clipart-Illustration.jpg

زنها مثل اطو هستند هم مصرفشان بالا است هم زود داغ می كنند البته بدون بخارش هم بدرد نمی‌خورد.

28731-Clipart-Illustration-Of-A-Pleased-Caucasian-Woman-Holding-Her-Hands-In-Front-Of-Her-Body-And-Grinning-At-A-Man-She-Is-Infatuated-With-Hearts-Above.jpg

زن ها مثل پیاز هستند ظاهر سفید و ظریفی دارند اما باطنشان اشك آدم رو در می‌آورد.

18771-Clipart-Illustration-Of-A-Gray-Haired-Lady-In-A-Red-Dress-Seeing-Stars-And-Sitting-On-The-Floor-After-Taking-A-Nasty-Fall-And-Injuring-Herself-At-The-Office.jpg

زنها مثل سكوت هستند با كوچكترین حرفی میشكنند.

زنها مثل چراغ راهنمایی هستند هر چقدر هم با آنها حرف بزنی باز هم مرتب رنگ عوض می كنند.

6217-Senior-Woman-Using-A-Walker-With-A-Horn-Attached-Clipart-Picture.jpg

زنها مثل تخت خوابگاه هستند نو و تازه هایشان  كمیابند و كهنه هایش هم سرو صدا زیاد می كنند.

5692-Man-And-Woman-Jumping-A-Hurdle-Obstacle-During-A-Race-Clipart-Illustration.jpg

زن ها مثل الكل هستند دیر بجنبی همه شان می پرند.

5719-Hairy-Woman-Wearing-Red-High-Heeled-Shoes-Clipart-Illustration.jpg

زنها مثل ظرف سفالی هستند بدون رنگ و لعاب جلوه ای ندارند.15700-Tall-And-Slender-Senior-Woman-Patting-Her-Short-Husbands-Head-Clipart-Illustration.jpg

زنها مثل كامپیوتر هستند یك بار خودش را میگیری و یك عمر لوازم جانبی آنرا

.

5729-Birthday-Woman-With-Candle-On-A-Birthday-Cake-Clipart-Illustration.jpg

زنها مثل كیك خامه ای هستند با نگاه اول آب از لب و لوچه آدم آویزان میشود اما كمی بعد دل آدم را میزند.

5757-Insecure-Middle-Aged-Woman-Trying-To-Find-Comfort-By-Sucking-Her-Thumb-And-Holding-Her-Blankie-Clipart-Illustration.jpg

زنها مثل بچه ها هستند تا وقتی كه ساكتند خوبند

انواع مردها

14711-Depressed-Caucasian-Businessman-Hanging-Limply-And-Hung-Out-To-Dry-While-Pinned-To-A-Clothes-Line-Clipart-Illustration-Graphic.jpg


مردها مثل « مخلوط كن  هستند در هر خانه یكی از آنها هست ولی نمیدانید به چه درد میخورد


19292-Clipart-Illustration-Of-A-White-Polygraph-Examiner-Guy-Seated-In-Front-Of-A-Machine-While-Interrogating-A-Lying-Man-Whos-Nose-Keeps-Growing-Like-Pinocchio-With-Every-Fib-He-Tells-During-A-Lie-Detector-Test.jpg


مردها مثل « آگهی بازرگانی  هستند حتی یك كلمه از چیزهائی را كه میگویند نمی توان باور كرد

5136-Man-Brushing-His-Teeth-With-Toothpaste-And-Toothbrush-Clipart.jpg


مردها مثل « كامپیوتر » هستند. كاربری شان سخت است و هرگز حافظه ای قوی ندارند

4187-Man-Sitting-On-A-Couch-Channel-Surfing-The-TV-And-Drinking-Beer-Clipart.jpgمردها مثل « سیمان » هستند. وقتی جائی پهنشان میكنی باید با كلنگ آنها را از جا بكنی

4439-Male-Worker-Wearing-Old-Coveralls-And-A-White-Hard-Hat-Clipart.jpg


مردها مثل «   طالع بینی مجلات » هستند. همیشه به شما میگویند كه چه بكنید و معمولاً اشتباه می گویند.

19261-Clipart-Illustration-Of-A-Bald-White-Businessman-Scratching-An-Itch-On-His-Back-With-A-Garden-Rake.jpgمردها مثل « پاپ كورن » ( ذرت بو داده ) هستند. بامزه هستند ولی جای غذا را نمی گیرند

4189-Man-Drinking-A-Six-Pack-Of-Beer-Clipart.jpg

.

4164-Business-Man-On-His-Hands-And-Knees-Clipart.jpg
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 22 فروردین 1391 10:09 ق.ظ