تبلیغات
sho

مردانه ایستاده ایم - a;g

a;g

سه شنبه 27 اسفند 1392 12:49 ب.ظ

نویسنده : مردانه ایستاده ایم
 ____________$$$$$$$$ امیدوارم $$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$_♥_$$$$$$$__$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$♥ ♥$$$$$$$$$__$$$
_________$$$$$$$♥ آسمانت بی غبار ♥ $$__$$$$
_________$$$$$$♥ سهم چشمانت بهار ♥$___$$$
__________$$$$$♥ قلبت از هر غصه دور ♥$__$$$
____________$$$$♥ بزم عشقت پر سرور ♥$$$
_______________♥ بخت و تقدیرت قشنگ ♥$
_________________♥ عمر شیرینت بلند ♥
____________________$$♥♥♥$$$$
______________________$♥♥$
_______________________♥

 


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 29 آذر 1390 04:56 ب.ظ